Privatlivspolitik

Generel information

DriveClever A/S er dataansvarlig for personlige oplysninger indsamlet via www.driveclever.dk. DriveClever A/S er et datterselskab af FTZ A/S, og alle henvendelser vedr. personlige oplysninger skal rettes til FTZ’s DPO: 

Casper Jusslin,
DPO
persondata@ftz.dk

På denne side er det muligt at læse mere om indsamling og opbevaring af personlige oplysninger. DriveClever A/S indsamler personlige oplysninger til forskellige aktiviteter. Hvert af disse aktiviteter er beskrevet nærmere, og det er også muligt at orientere sig om rettigheder som registreret i forbindelse med afgivelse af personlige oplysninger:

 • Nyhedsbrev
 • Serviceaftaler samt service- og reparationsaftaler
 • Rettigheder som registreret
Nyhedsbrev
 • Formålet: Personlige oplysninger som navn, telefonnummer og e-mailadresse bruges til at administrere udsendelse af nyhedsbreve. Ved tilmelding til nyhedsbrev på driveclever.dk gives der samtykke til, at DriveClever A/S må sende nyhedsbreve til den oplyste e-mailadresse. Nyhedsbrevene indeholder nyheder og tilbud af ydelser som kan relatere sig til køretøjer og andre kommercielle informationer fra DriveClever.
 • Kategori af oplysninger: I forbindelse med tilmeldingen skal man oplyse navn, telefonnummer og en e-mailadresse.
 • Bekræftelse på tilmelding / samtykke: Ved tilmelding til nyhedsbrev fremsendes en e-mail, som skal bekræftes, før tilmeldingen er gennemført.
 • Retten til at tilbagekalde et samtykke: Samtykket til at modtage nyhedsbrev kan altid tilbagekaldelse ved at klikke på ”Nej tak til nyhedsbrev” i bunden af ethvert nyhedsbrev. Herfra kommer man ind på en side, hvor man kan framelde sig fremtidige nyhedsbreve fra DriveClever A/S. Fortryder man sin framelding, kan man altid tilmelde sig igen.
 • Adgang til person oplysninger: Ansatte i DriveClever har adgang til personoplysninger som navn, telefonnummer og e-mailadresse.
 • E-mailplatform: DriveClever benytter en mailplatform fra Marketingplatform. Der er lavet en databehandleraftale med Marketingplatform.
 • Opbevaringsperiode: Oplysninger om tilmeldinger til nyhedsbrevet opbevares fra bekræftelsen af tilmelding og så længe nyhedsbrevet modtages. Efter, at modtageren har frameldt nyhedsbrevet, opbevares oplysninger i 2 år, hvor DriveClever A/S skal kunne dokumentere et samtykke.
 • Automatiseret behandling: Der foretages ikke nogen form for automatisering eller profilering af personlige oplysninger.

Serviceaftaler samt service- og reparationsaftaler
 • Formålet: For at kunne udarbejdet et tilbud på en serviceaftale eller en service- og reparationsaftale indsamles personlige oplysninger som: navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer.
 • Kategori af oplysninger: I forbindelse med udarbejdelsen af et tilbud bruges oplysninger som navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer samt bilens registreringsnummer til at kunne identificere, hvem det er, at DriveClever A/S indgår en aftale med og på hvilket grundlag.
 • Bekræftelse på anmodning om tilbud: Ved anmodning om tilbud, afsendt fra www.driveclever.dk fremsendes en bekræftelsesmail med henvisning til, at den registrerede skal tjekke om de angivende oplysninger er korrekte. Mailen indeholder desuden en vejledning i at få rettet evt. fejl i oplysningerne.
 • Adgang til person oplysninger: Ansatte i DriveClever A/S har adgang til personoplysninger som navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer.
 • Opbevaringsperiode: Personoplysninger i forbindelse med anmodning om tilbud opbevares indtil, at det er afklaret om anmoderen ønsker at tegne en serviceaftale eller en service- og reparationsaftale. Afklaringen vil ske inden for 30 arbejdsdage. Bliver der ikke indgået nogen aftale, slettes personoplysningerne uden ugrundet ophold. Bliver der indgået en aftale opbevares personoplysningerne i aftalens løbetid samt 5 års plus løbende regnskabsår af hensyn til dokumentationspligten i bogføringsloven.
 • Automatiseret behandling: Der foretages ikke nogen form for automatisering eller profilering af personlige oplysninger.

 

Registreredes rettigheder

Når man afgiver personlige oplysninger, følger der automatisk nogle rettigheder med. Hver af disse rettigheder er beskrevet i det følgende:

 • Ret til indsigt: Ved henvendelse til DriveClever A/S har man ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret om én selv og på hvilket grundlag de bliver behandlet. Det skal oplyses, hvorvidt henvendelsen drejer sig om nyhedsbrev, serviceaftale eller service- og reparationsaftale.
 • Ret til berigtigelse: Ved henvendelse til DriveClever A/S vil fejl i personlige oplysninger blive rettet uden ugrundet ophold.
 • Ret til sletning: Ved henvendelse til DriveClever A/S kan man få personlige oplysninger slettet uden unødig forsinkelse, med mindre oplysningerne er nødvendige for, at DriveClever A/S kan overholde en forpligtigelse, eller DriveClever A/S har en lovmæssig forpligtelse til at opbevare oplysningerne.
 • Ret til at tilbagekalde et samtykke: Ved henvendelse til DriveClever A/S pr. mail kan man til enhver tid tilbagekalde et samtykke i forhold til fremtidig behandling.
 • Ret til begrænset behandling: Ved henvendelse til DriveClever A/S har man ret til anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, hvis oplysningerne ikke er rigtige, eller der foreligger andre grunde, der efter reglerne på området gør, at behandlingen skal begrænses.
 • Ret til indsigelse: Ved henvendelse til DriveClever A/S kan man gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvis man mener, at DriveClever A/S ikke har en væsentlig grund til at behandle oplysninger om ens person.
 • Ret til dataportabilitet: Ved henvendelse til DriveClever A/S kan man få udleveret og overført oplysninger, som man selv har givet, fra DriveClever A/S i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.
Generelle vilkår for deltagelse i konkurrence hos DriveClever

Vinderen kontaktes direkte via Facebook, når konkurrencen er afsluttet. Vinderen skal kontakte DriveClever indenfor 3 dage efter at have modtaget en kommentar fra DriveClever, enten via mail info@driveclever.dk eller via tlf. 77898989 ellers frafalder præmien. Ved deltagelse giver du samtykke til, at de indtastede oplysninger registreres og opbevares af DriveClever. På intet tidspunkt vil DriveClever sælge eller videregive dine informationer til tredje part. DriveClever varetager alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver DriveClever sig ethvert ansvar i den forbindelse. DriveClever forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. DriveClever er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler. Ved deltagelse accepterer du ovenstående konkurrenceregler. Ansatte i FTZ, samt datterselskaber hertil, og deres husstande må ikke deltage i konkurrencen. Vindere findes - og offentliggøres med deres fulde navn umiddelbart efter den i konkurrencen nævnte deadline. Dette kan ske på Facebook, Instagram, hjemmesiden eller i nyhedsbrev – alt efter den pågældende konkurrence

 


Såfremt man ønsker at udøve en rettighed, skal man rette henvendelse til Casper Jusslin, DPO:  persondata@ftz.dk 

Hvis man ønsker at klage, skal man rette henvendelse til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/